Maximum aantal kosteloze ontwikkeladviezen bereikt

Vanaf 1 augustus konden alle werkenden en werkzoekenden een kortdurend kosteloos ontwikkeladviestraject aanvragen. De bedoeling is dat deelnemers zicht krijgen op hun kansen op de arbeidsmarkt in deze recessie. Het maximum aantal inschrijvingen is veel sneller dan verwacht bereikt.
 
Binnen 1 maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Ze gaan dit najaar een traject volgen bij een loopbaanadviseur. Hiermee is het maximale aantal trajecten bereikt dat de overheid kan bekostigen.
 
De organisatie die de subsidieregeling uitvoert heeft onvoldoende uitvoeringscapaciteit voor meer aanvragen. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu niet langer kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen.
 
NL Leert Door
De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door, dat gepresenteerd is ten tijde van het 2de steunpakket voor banen en economie in mei. Het doel van dit programma is om werkenden en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt.