Subsidie MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland

Het MIT Zuid is gericht op het innovatieve MKB. In het kader van de Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten kunnen individuele MKB-bedrijven aanvragen, in het kader van de R&D samenwerkingsprojecten samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee MKB-ondernemingen. Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

Budget MIT Zuid

Voor het MIT Zuid 2015 was een budget van € 9 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van Zuid-Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken droeg hieraan € 4,5 miljoen bij, evenals de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gezamenlijk. Let op: in 2015 werd 3 dagen na de openstelling het subsidieplafond reeds bereikt.

Openstellingsdata 2016 MIT Zuid

De voorereidingen worden getroffen om de MIT Zuid-regeling in 2016 open te stellen. De tekst voor de regeling is in voorbereiding. Wat al definitief is, zijn de openstellingsdata:

  • Voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei t/m 1 september 2016 op basis van first come first serve;
  • Voor ‘R&D samenwerking’ van 5 juli t/m 1 september 2016 op basis van tendering.

Bewezen is dat deze regeling aansluit bij de financieringsvragen van het MKB. Met name de haalbaarheidsstudies bieden een goede voorbereiding om projecten in te dienen bij Europese subsidieprogramma’s. Deze aansluiting willen de provincies en ROM’s in 2016 graag verder gaan maken. Verwachting is dat het MIT Zuid in 2016 er in grote lijnen hetzelfde uitziet als in 2015, met marginale veranderingen ter verbetering.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.