MOSS-continuïteit en Unieregeling

Vanaf 1 juli 2021 veranderen de btw-regels met betrekking tot de internationale elektronische handel. Onderdeel van die veranderende regels is de uitbreiding van de huidige Mini-One-Stop-Shop (MOSS). De huidige gebruikers van MOSS krijgen ook met deze overgang te maken. Onlangs zijn door de Belastingdienst brieven verzonden met belangrijke informatie.
 
MOSS-deelnemers van de unieregeling hebben – met dagtekening 2 april 2021 een brief gekregen met een informatie-update over de wijziging. In deze brief leest u hoe uw MOSS-registratie wordt omgezet in een registratie voor de Unieregeling binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Nederlandse Belastingdienst. In de brief staat ook wat dit voor uw organisatie betekent.
 
Daarnaast introduceert de Belastingdienst de nieuwe omgeving waarin u vanaf 1 juli 2021 onder andere terecht kan om meldingen te doen. Ook krijgt u antwoord op de vraag hoe u om moet gaan met correcties op MOSS-meldingen over de periode tot 1 juli.
 
Wat staat verder nog in de brief?
  • Veranderende wetgeving en de impact daarvan op huidige deelnemers.
  • Denk aan uitleg van de wet en samenloop diensten en afstandsverkopen. Of de keuze om gebruik te blijven maken van de Unieregeling binnen de éénloketregeling.
  • Toelichting invoerregeling en de noodzaak zich daar ook voor in te schrijven als sprake is van afstandsverkopen niet-EU-goederen.
  • Introductie tijdelijke oplossing.
  • Toelichting gebruik 2 omgevingen.
  • Wat te doen voor en na 1 juli 2021.
  • Toelichting op het serviceniveau dat binnen de tijdelijke oplossing geleverd wordt.
  • Deelname aan MOSS beëindigen.
  • Contactgegevens van het MOSS-serviceteam.
MOSS-gebruikers die deelnemen aan de niet-unieregeling ontvangen deze brief in het Engels.