Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Een ondernemer heeft onder voorwaarden recht op de zelfstandigenaftrek. Hij kan niet meer zelfstandigenaftrek claimen dan het bedrag aan fiscale winst. Hierdoor kan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (NGZA) ontstaan. Voor het belastingjaar 2019 hebben circa 5.000 belastingplichtigen verzuimd hun belastbare winst te verlagen met door hen opgebouwde NGZA. Indien u nog recht heeft op niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek ontvangt u binnenkort een informatiebrief van de Belastingdienst.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Voor het belastingjaar 2018 hebben circa 20.000 belastingplichtigen zichzelf benadeeld. Deze aangiften neemt de Belastingdienst in behandeling om de aangifte inkomstenbelasting (IB) te corrigeren naar een lagere fiscale winst.

In de informatiebrief stelt de Belastingdienst uit praktische overwegingen voor om, voor zover u daar recht op heeft, de NGZA in de aangifte IB 2019 te claimen. Als u deze aangifte al hebt ingediend, kunt u een verbeterde aangifte in te dienen.

Bij een beperkte groep belastingplichtige is verrekening alleen nog in oude jaren mogelijk. Hierbij dreigt verdamping van het opgebouwde NGZA-saldo. U ontvangt hierover een aangepaste informatiebrief met het advies om voor die klant een verbeterde aangifte IB in te dienen over het jaar 2015 of 2016.

Verrekening 9 jaar terug

NGZA kan na het ontstaansjaar, in de 9 daarop volgende belastingjaren (stallingsperiode) worden verrekend. Dit voor zover de winst daarvoor ruimte biedt en recht op zelfstandigenaftrek bestaat in het betreffende jaar. Verrekening van NGZA moet plaatsvinden in de volgorde waarin deze is ontstaan.

Op dit moment zijn er circa 235.000 belastingplichtigen met een gestald bedrag aan NGZA. Hiervan hebben 180.000 belastingplichtigen in de afgelopen 9 jaar nog niet voldoende hoog positief resultaat gerealiseerd om hun belastbare winst te verlagen met NGZA.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Wij denken graag met u mee.