Opnames in rekening-courant zijn loon

Een dga heeft bedragen opgenomen uit de rekening-courant met de vermelding ‘voorschot salaris’. Volgens het Hof zijn deze opnames loon. Daarnaast heeft het Hof gebruikelijk loon in aanmerking genomen voor werkzaamheden die dga voor de holding heeft verricht.

De dga werkt via zijn holding voor Y BV. De holding ontvangt jaarlijks een managementvergoeding van € 180.000 voor de werkzaamheden die dga voor Y BV verricht. De holding betaalt loon aan dga dat veel lager is.

De inspecteur stelt een hoger gebruikelijk loon vast voor werkzaamheden in Y BV dan dga heeft aangegeven. Verder stelt hij dat ook een gebruikelijk loon geldt voor werkzaamheden die dga heeft verricht voor de holding. De inspecteur legt naheffingsaanslagen op.

In geschil is of de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd.

Standpunt inspecteur
Het loon dat de dga ontvangt voor de werkzaamheden voor Y BV wijkt af van wat gebruikelijk is. Dit baseert de inspecteur op de hoogte van de management fee. Bovendien vormen opnames uit de rekening-courant loon. De inspecteur stelt een gebruikelijk loon vast voor werkzaamheden die dga heeft verricht voor de holding. Alleen al voor beheerswerkzaamheden en het ondertekenen van de jaarstukken bedraagt een gebruikelijk loon minimaal € 5.000.

Standpunt dga
De dga stelt dat een loon van ongeveer € 50.000 gebruikelijk is voor zijn functie. Hij heeft dit gebaseerd op meerdere bronnen. Volgens hem heeft hij per ongeluk de omschrijving ‘voorschot salaris’ vermeld bij opnames uit de rekening-courant. Bovendien is de volledige rekening-courantschuld afgelost waardoor geen sprake is geweest van loon.

Uitspraak Hof
Het Hof laat de naheffingsaanslagen van de inspecteur in stand. Opnames in de rekening-courant met de omschrijving ‘voorschot salaris’ zijn loon. Het Hof is het ook eens met de correctie van het gebruikelijk loon voor werkzaamheden die dga heeft verricht voor de holding.

Gerechtshof Den Haag: ECLI:NL:GHDHA:2018:1216