Overzicht uitspraken over crisisheffing

Hieronder vindt u een aantal uitspraken van de rechtbank over de crisisheffing. In alle gevallen oordeelt de rechtbank dat crisisheffing verschuldigd is.

Crisisheffing, een overzicht van de uitspraken:

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de bonussen die een BV  in 2013 heeft uitbetaald, behoren tot het loon waarover verlengde crisisheffing is verschuldigd. ECLI:NL:RBNNE:2016:5251

Ondanks dat nageheven is over het tijdvak maart 2014 en een BV in dat tijdvak niet langer inhoudingsplichtige was, is de BV als gewezen inhoudingsplichtige de crisisheffing verschuldigd over maart 2014. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat geen sprake is van een individuele buitensporige last. ECLI:NL:RBZWB:2016:5618

Rechtbank Gelderland oordeelt dat geen sprake is van een individuele en buitensporige last.
Hoewel een NV is geconfronteerd met een substantieel bedrag aan crisisheffing, heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een individuele en buitensporige last. ECLI:NL:RBGEL:2016:6511

De crisisheffing is niet in strijd is met het wettelijke systeem of het discriminatiebeginsel. De inhoudingsplichtige onderbouwt niet waarom de crisisheffing voor haar een individuele en buitensporige last vormt. ECLI:NL:RBZWB:2016:5370

Een voetbalclub is geconfronteerd met een aanzienlijk bedrag aan crisisheffing. Ondanks het hoge bedrag oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat er geen sprake is van een individuele buitensporige last. ECLI:NL:RBZWB:2016:5371

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een voorwaardelijk toegekende bonus terecht tot het loon voor de crisisheffing is gerekend. ECLI:NL:RBDHA:2016:13854

Hoewel de crisisheffing bij de BV een forse last heeft veroorzaakt, is de heffing niet dermate omvangrijk dat zij in dit geval als een individuele buitensporige last kan worden aangemerkt. ECLI:NL:RBZWB:2016:5741