Prijs loterij werkgever is loon

Net als de rechtbank oordeelt het hof dat de geldprijs uit de loterij van de werkgever tot het loon behoort. Er is een causaal verband met de dienstbetrekking.

De werkgever van A had behoefte aan nieuw personeel. Omdat A 3 nieuwe medewerkers aanbracht, ontving zij een bonus. Bovendien mocht zij daarom meedoen aan een loterij die door haar werkgever werd gehouden. Zij won de geldprijs van € 20.031. A stelt dat de prijs niet tot haar loon behoort. Er is volgens haar geen relatie met haar dienstbetrekking.

De rechtbank oordeelt dat de geldprijs wel tot het loon behoort. A kon meedoen aan de loterij doordat zij werknemer was van het bedrijf en 3 nieuwe medewerkers had aangebracht. Er is daarom een zodanig nauw verband met de dienstbetrekking dat sprake is van loon.

Het hof volgt het oordeel van de rechtbank. Wel voegt het hof toe dat voor de vraag of sprake is van loon moet worden nagegaan of er een causaal verband is met de dienstbetrekking. Loon hoeft geen beloning te zijn voor door de werknemer verrichte arbeid.

Hof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:4113