Schijnconstructies voorkomen en aanpakken geregeld in de wet

Misbruik met schijnconstructie moeilijker maken. Dat is de opzet van de Wet aanpak schijnconstructies die in voorbereiding is. Nu kan er nog worden gefraudeerd met het minimumloon, de cao of het inhuren van buitenlandse werknemers.

De wet wordt gefaseerd per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 ingevoerd. Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer voor definitieve goedkeuring aangeboden.

Lees meer hierover op ondernemersplein.nl