studenten- en scholierenregeling

Voor een student of scholier met een vakantiebaantje kan het voordelig zijn om de studenten-en scholierenregeling te laten toepassen. Bij gebruik van deze regeling mag de werkgever de kwartaaltabel toepassen. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in de andere tijdvaktabellen, waardoor de student mogelijk meer nettoloon overhoudt.

Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling geldt voor de volgende studenten en scholieren:

  • scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag volgens de Algemene Kinderbijslagwet
  • studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens:
    * de Wet studiefinanciering 2000 of de
    * Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)