Subsidieregeling geannuleerde evenementen

Het kabinet heeft een subsidieregeling gepresenteerd waarmee het Rijk garant staat voor de kosten als een evenement door coronabeperkingen niet doorgaat. Dit geldt voor evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. De organisatie krijgt 80% van de kosten vergoed als gift, de overige 20% kan zij ontvangen als lening.
 
De tijdelijke steun is bedoeld voor professionele organisatoren van festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen die in Nederland vanaf 1 juli 2021 gepland staan. Het kabinet streeft ernaar om 3 tot 6 weken voor het geplande evenement duidelijkheid te geven. Eerder geplande evenementen kunnen verplaatst worden naar een datum vanaf juli 2021 om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Het kabinet gaat ervan uit, dat de situatie rond 1 juli 2021 beter beheersbaar is en dat het verantwoord is om dan weer evenementen te organiseren.
 
Op rijksoverheid.nl leest u meer over deze subsidieregeling. Daar vindt u ook de Kamerbrief en een schematische samenvatting van de regeling.