Accountant Gorinchem

Geldt aansprakelijkstelling alleen voor natuurlijke personen?

Aansprakelijkstelling alleen voor natuurlijke personen? De A-G is het eens met de uitspraak van het hof dat de aansprakelijkstelling van artikel 40 IW alleen geldt voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen. Hij adviseert de Hoge Raad om het beroepschrift in cassatie van de staatssecretaris ongegrond te verklaren. Tot 30 december 2005 was X BV 100% […]