mantelzorgvrijstelling

Beherend vennoot is medegerechtigde en geen ondernemer

De rechtbank oordeelt dat belanghebbende de inkomsten van de Duitse commanditaire vennootschap genoot als medegerechtigde en niet als ondernemer. Hij heeft daarom geen recht op de MKB-winstvrijstelling.  B is beherend vennoot in de Duitse commanditaire vennootschap X. X heeft een belang in de onderliggende CV’s Y en Z. In die CV’s worden één of meer […]

accountantskantoor Gorinchem

Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

Nieuwe vennoten van een vennootschap onder firma (v.o.f.) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de v.o.f. die ten tijde van hun toetreding tot de v.o.f. bestaan of daarna zullen ontstaan. Datzelfde geldt voor nieuwe beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (cv). Dat heeft de Hoge Raad verduidelijkt in zijn belangrijke uitspraak van vrijdag 13 […]