na-indexactie aftrekbaar

Woning was geen dienstwoning en 2e woning geen eigen woning

Het hof oordeelt dat geen sprake is van een dienstwoning. De (2e) woning die belanghebbende aanhield voor het geval haar dienstbetrekking werd beëindigd, kwalificeert niet als een eigen woning.  Mevrouw A is in dienstbetrekking werkzaam bij BV X, eerst als manager backoffice later als directeur. Zij woonde in 2008 en 2009 met haar partner op […]

Accountant Gorinchem

Rentecomponent in aansluitbijdrage Essent geen aftrekbare kosten eigen woning

De rechtbank oordeelt dat de rentecomponent die is begrepen in de aansluitbijdrage voor de warmtelevering door Essent niet ziet op een door Essent verstrekte lening. Nu geen sprake is van een eigenwoningschuld is ook geen sprake van aftrekbare (hypotheek)rente.  B is eigenaar van een woning die op het warmtenet (stadsverwarming) van Essent is aangesloten. Hij […]