modelovereenkomst

Vorming HIR toegestaan bij voornemen tot de aankoop van grond met dezelfde economische functie

De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende een herinvesteringsreserve (hir) kan vormen voor de gecorrigeerde boekwinst die is behaald bij de verkoop van de grond aan zijn kinderen onder voorbehoud van het recht van pacht. Wel moet het verwijzingshof onderzoeken of er een voornemen tot herinvestering bestond voor de aankoop van grond met eenzelfde economische functie. […]

Naheffingsaanslag BPM

Restant HIR niet belast na emigratie naar Duitsland

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de inspecteur ten onrechte het restant van de herinvesteringsreserve (HIR) tot het inkomen heeft gerekend nadat belanghebbende is geëmigreerd naar Duitsland en daar zijn melkveehouderij heeft voortgezet.  A had samen met zijn echtgenote in maatschapsverband een melkveehouderij. Op 18 april 2005 verkochten zij de melkveehouderij en emigreerden […]