Toelichtingen bij afzien cassatieberoep 2018

De toelichtingen die de staatssecretaris geeft op zijn beslissingen om af te zien van beroep in cassatie 2018 zijn gepubliceerd door Rijksoverheid.

Cassatieberoep bij de Hoge Raad is de laatste beroepsmogelijkheid bij belastingzaken. De staatsssecretaris vertegenwoordigt de Belastingdienst hierbij. Als de staatssecretaris besluit geen beroep in cassatie in te stellen of een ingesteld cassatieberoep intrekt, licht hij deze beslissing toe in de zogeheten mededelingen.

Meer informatie en het overzicht met mededelingen 2018 vindt u onder ‘Toelichtingen bij afzien cassatieberoep 2018’ op rijksoverheid.nl.