Uitbreiding ISDE voor verduurzaming woningen en bedrijven

Het kabinet trekt miljoenen uit om de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021 uit te breiden. Woningeigenaren, MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 januari een subsidieaanvraag indienen.
 

ISDE Subsidie

Woningeigenaren konden al subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler aanvragen. Vanaf 1 januari kunnen zij ook een tegemoetkoming aanvragen voor isolatiemaatregelen en een aansluiting op een warmtenet.
 
MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 januari een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens.
 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen voor een (centrale) aansluiting op een warmtenet ook een beroep doen op de ISDE.
 
Aanvragen via RVO
Een subsidieaanvraag voor ISDE en Energiebesparing kan uw klant indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de internetsite ‘Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)’ van RVO is vanaf 4 januari een compleet overzicht van de voorwaarden van de ISDE te vinden.