Uitstel voor aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden

Bedragen die u in 2022 heeft uitbetaald aan derden moet u vóór 1 februari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst. Uw adviseur kan namens u hiervoor ook uitstel vragen.

U kunt uitstel vragen bij de inspecteur van het belastingkantoor waar u (de aanleveraar) onder valt. Hierbij vermeldt u de reden voor het uitstel.

Inhoudingsplichtige aanleveraars vinden het adres van het belastingkantoor op bijvoorbeeld de aangiftebrief loonheffingen. Niet-inhoudingsplichtige aanleveraars vinden deze informatie op de uitnodiging om opgaven Uitbetaalde bedragen aan derden te doen.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de BelastingTelefoon (0800-0543). Zij helpen u verder met uw uitstelverzoek.

Wat is Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)?

Heeft u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten en is deze persoon niet in loondienst en werkt ook niet voor u als ondernemer? Dan moet u de informatie over die uitbetaling vóór 1 februari 2023 aanleveren aan de Belastingdienst.

Meer informatie over Uitbetaalde bedragen aan derden vindt u op gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubdper2022/.