Voorkom belastingrente en boete: corrigeer btw-aangiften 2017 vóór 1 april 2018

Heeft u over 2017 te veel of te weinig btw heeft betaald? U kunt hiervoor digitaal een btw-suppletie doen. Doe dit vóór 1 april 2018 en voorkom belastingrente en eventueel een  boete over te weinig betaalde btw.

U kunt de btw-suppletie vanaf januari 2018 alleen nog digitaal doen.

Boete
Door het indienen van de suppletie vóór 1 april voorkomt u mogelijk een boete. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2017.

Kleine correcties
Kleine correcties tot € 1.000 (betalen of terugkrijgen) mag u ook verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. Als u dat doet, krijgt u geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag van deze correctie.