Waardebepaling vastgoed via vooroverleg

Wilt u voorafgaand aan het indienen van de aangifte zekerheid krijgen over de waarde van vastgoed? Vanaf 15 juli doet u dit niet meer met een aanvraag voor een gezamenlijke taxatie, maar voortaan gaat dit via een aanvraag tot vooroverleg. 

In het verzoek om vooroverleg moet u een duidelijke omschrijving van de casus opnemen, waarover u om een standpunt vraagt. Benoem ook alle relevante feiten en omstandigheden.

Hoge eisen onderbouwing
In het verzoek moet u de waarde van het betreffende vastgoed noemen en onderbouwen. Hier gelden hoge eisen voor. Voldoende onderbouwing is in ieder geval een taxatierapport dat voldoet aan de eisen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs(NRVT) of van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een andere onderbouwing die aan vergelijkbare kwaliteitseisen voldoet is ook mogelijk. U kunt hiervoor het standaardformulier vooroverleg en de checklist waardeonderzoek raadplegen.

U leest meer over vooroverleg op belastingdienst.nl/vooroverleg/rulings.