Waardering verpachte gronden box 3 voor 2019

De handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2019’ is beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. In dit document vindt u de uitgangspunten en normen voor 2019 voor de waardering van verpachte gronden in box 3.  

De informatie ziet op grasland en bouwland. In de handleiding vindt u ook 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden  kunt berekenen. 

Vindt u dat de normwaarden niet van toepassing zijn? U kunt ervan afwijken als u daarvoor een motivatie geeft. De Belastingdienst kan de waarden die u opgeeft in box 3 dan beoordelen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden.

Wilt u wel gebruikmaken van de normwaarden? Dan geeft de handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2019’ u de informatie die u nodig hebt.