Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) toegelicht

Op rijksoverheid.nl is onlangs het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)gepubliceerd. Daarin worden 67 veel gestelde vragen beantwoord over het Lage-inkomensvoordeel (LIV), Jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimumloon) en het Loonkostenvoordeel (LKV). De vragen zijn gerangschikt per onderwerp.

Naast het kennisdocument kunt u ook een regelhulp en een rekenhulp raadplegen. Daarmee kunt u beoordelen of er recht op een ‘Wtl-tegemoetkoming’ bestaat en zo ja, hoe hoog die tegemoetkoming zal zijn.

Nadere informatie vindt u op rijksoverheid.nl.