Wetswijzigingen voor starters

Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2020 te maken krijgen met nieuwe wetten en regels.
Van sommige wijzigingen is de ingangsdatum nog niet bekend. Is dit het geval, dan staat dat bij de betreffende wetswijziging vermeld. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. Op KVK.nl leest u meer over de afzonderlijke wetswijzigingen.
 
1. Verbetering kwaliteit Handelsregister KVK
KVK krijgt een grotere rol bij de bestrijding van malafide praktijken. Er komen scherpere regels bij de ontbinding van rechtspersonen en bestuursorganen krijgen de verplichting om geconstateerde onjuistheden in het KVK-Handelsregisterterug te melden.
 
Let op!
De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet bekend.
 
Werkt u als arts, fysiotherapeut, verpleegkundige of tandarts? Dan legt u in een medisch dossier de gegevens van de patiënten vast. Per 1 juli 2020 bent u verplicht uw patiënten veilig digitaal toegang te geven tot hun eigen medische gegevens.
Let op!
De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief.
 
Zakendoen met digitale platforms wordt per 12 juli 2020 transparanter. Platforms moeten:
  • heldere en makkelijk te raadplegen algemene voorwaarden hebben
  • openheid bieden over de volgorde van zoekresultaten
  • duidelijkheid geven over een besluit om een ondernemer van het platform te verwijderen
  • duidelijkheid geven over de behandeling van eigen producten in vergelijking met producten van andere organisaties die zij ook aanbieden
Let op!
De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief.
 
Al u start met personeel in loondienst, dan is het goed om te weten dat uw personeel vanaf 1 juli 2020 recht heeft op aanvullend verlof als zijn of haar partner een kind heeft gekregen. U vraagt dit partnerverlof als werkgever aan bij UWV.
 
Start u een bedrijf dat gebruikmaakt van uitzendkrachten uit andere EU-landen? Deze groep werknemers heeft vanaf 1 juli 2020 geen bepaalde rechten meer, bijvoorbeeld bij huisvesting en overige vergoedingen. De rechten van deze uitzendkrachten zijn dan bijna helemaal gelijkgetrokken met die van Nederlandse uitzendkrachten.
 
Let op!
De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief.
 
Als u een auto koopt en het is geen bestelauto, dan betaalt u BPM. Vanaf 1 juli 2020 is de hoogte van de BPM afhankelijk van een nieuwe CO2-testmethode. Waarschijnlijk wordt de BPM op sommige auto’s hoger, maar kan deze op andere auto’s juist lager uitvallen.
 
7. Aankomende wetswijzigingen
Met als ingangsdatum 1 oktober 2020 is een aantal wetswijzigingen is aangekondigd. Mogelijk zijn onderstaande wijzigingen van belang voor u:
 
8. Corona: regelingen, protocollen en maatregelen
Gaat u starten met uw bedrijf? Dan wilt u vast weten welke coronaregelingen, -protocollen en -maatregelen op u bedrijf van toepassing kunnen zijn. U leest meer in Het coronavirus: check hier je regelingen.