Managementovereenkomst geldt niet als arbeidsovereenkomst

Doorbetaaldloonregeling

Als een werknemer zowel bij de holding als bij de werkmaatschappij in dienst is, kan sprake zijn van de doorbetaaldloonregeling. De werknemer kan bij één of beide ondernemingen verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Voor toepassing van de lage WW-premie moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig zijn bij de ondernemingen waar hij verzekerd is. Een managementovereenkomst is niet voldoende.
 
Een managementovereenkomst geldt niet als arbeidsovereenkomst voor toepassing van de lage WW-premie. 
 
Zowel bij holding als de werkmaatschappij verzekerd
Is de werknemer verplicht verzekerd bij de holding en bij de werkmaatschappij, dan geldt de doorbetaaldloonregeling voor alle loonheffingen. De holding moet dan vaststellen of zij voldoet aan de 3 voorwaarden voor het toepassen van de lage WW-premie:
  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Het is geen oproepovereenkomst.
  • Er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig.
Alleen bij de werkmaatschappij verzekerd
Is de werknemer niet bij de holding maar wel bij de werkmaatschappij verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan moet de werkmaatschappij toetsen of voldaan is aan de 3 voorwaarden voor het toepassen van de lage WW-premie.
 
Doorbetaaldloonregeling
De doorbetaaldloonregeling is voor de werknemersverzekeringen alleen van toepassing als de werknemer bij de werkmaatschappij en bij de holding werknemer is.
Is de werknemer niet bij de holding maar wel bij de werkmaatschappij verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan moet de werkmaatschappij de premies werknemersverzekeringen zelf afdragen. De holding draagt dan geen premies werknemersverzekeringen af. 
 
Vragen
Neem contact met ons op