Wijziging eigenrisicodrager 2021 tijdig indienen

Per 1 januari 2021 eigenrisicodrager (ERD) worden voor de WGA en/of ZW? Zorg dan dat de Belastingdienst het aanvraagformulier vóór 2 oktober heeft ontvangen. Dat geldt ook als u het eigenrisicodragerschap wil beëindigen.
 
Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk dat u zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.
 
Met de aanvraag ERD ZW stuurt u de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kunt u ook het ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.
 
ERD aanvragen of beëindigen kan alleen op 1 januari of op 1 juli. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum (dus vóór 2 oktober of vóór 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn.
 
Startende werkgever
Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Voor hen kan het eigenrisicodragerschap ingaan op het moment dat zij werkgever worden. Daarvoor geldt de datum van indiensttreding van de eerste werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. U stuurt de aanvraag ERD mee, als u zich aanmeldt bij de Belastingdienst.
 
De formulieren vindt u op belastingdienst.nl:
U stuurt de formulieren naar:
Belastingdienst/Limburg/erd
Postbus 4486
6401CZ Heerlen
 
Meer informatie
U leest meer over het eigenrisicodragerschap op uwv.nl