Wijzigingen eigenrisicodragerschap uiterlijk 31 maart 2016 indienen

Wilt u als werkgever zelf het risico dragen voor de werknemersverzekering Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid (WGA) of Ziektewet? Of wilt u dit risico juist niet meer dragen? Wijzigingen in het eigenrisicodragerschap dienen uiterlijk 31 maart 2016 doorgegeven te worden aan de Belastingdienst.

U betaalt premie Werkhervattingskas (Whk) voor personeel dat verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Deze Whk-premie bestaat uit de premiecomponenten WGA-vast, WGA-flex en de Ziektewet.

U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-vast en de Ziektewet.

Wat houdt het in om eigenrisicodrager te worden?
Een werkgever die eigenrisicodrager wordt, neemt het risico voor het betalen van deze uitkeringen aan zijn werknemers zelf op zich. Indien gewenst kan hij als eigenrisicodrager dit risico herverzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Een werkgever die het risico voor de WGA-vast of Ziektewet zelf draagt, hoeft die premiecomponent in de premie Whk niet te betalen. Dit betekent dat de premie Whk voor hem lager wordt. En daarmee dus ook de loonkosten.

Voorwaarden
Wilt u het risico voor de WGA-vast zelf gaan dragen? Dan moet u een garantieverklaring van de bank of verzekeraar hebben. Hiervoor moet u vanaf dit jaar een modelgarantieverklaring gebruikt worden. U kunt deze verklaring hier downloaden.

Wilt u het risico voor de Ziektewet zelf gaan dragen? Dan moet u afspraken over verzuimbegeleiding voor uw werknemers maken met een gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts.

Hoe gaat de aanvraag?
Een werkgever kan de keuze voor eigenrisicodragerschap 2 keer per jaar wijzigen: per 1 januari en per 1 juli. Een aanvraag voor een wijziging die ingaat op 1 juli moet uiterlijk 31 maart bij de Belastingdienst binnen zijn.

Een aanvraag doen of beëindigen voor WGA-vast gaat via dit formulier. Sluit de garantieverklaring bij.
Een aanvraag doen of beëindigen voor de Ziektewet gaat via dit formulier. Sluit een kopie van de overeenkomst over verzuimbegeleiding bij.

Meer lezen?

Wilt u meer informatie over eigenrisicodragerschap? Raadpleeg dan het Handboek Loonheffingen 2016, paragraaf 5.15. of neem contact met ons op.