Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2016

Belangrijke wijzigingen per 1 juli

ANBI? Publiceer uw jaarcijfers

Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceer dan uiterlijk op 1 juli 2016 de jaarcijfers over 2015. Dat mag op de eigen website of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld de brancheorganisatie. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst de instelling niet meer als ANBI aanwijst of de ANBI-status met terugwerkende kracht intrekt.

Betaal stakingslijfrente op tijd

Bent u in 2015 (gedeeltelijk) gestopt met uw onderneming en maakt u gebruik van de mogelijkheid om uw stakingswinst (deels) om te zetten in een lijfrente? De premie voor deze stakingslijfrente is onder voorwaarden aftrekbaar, maar dan moet u deze wel vóór 1 juli 2016 hebben betaald.

Verhoging minimumloon

Per 1 juli gaat het wettelijk minimumloon weer iets omhoog. Houd rekening met de nieuwe bedragen en zorg ook dat het juiste wettelijk minimumloon op de loonstrook staat vermeld.

Deadline wettelijke vakantiedagen

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2015, zorg dan dat zij deze opnemen vóór 1 juli 2016. De niet opgenomen dagen komen anders definitief te vervallen, tenzij er een uitzondering geldt.

Wijziging betaling motorrijtuigenbelasting

Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting voor uw auto voor een heel jaar in één keer vooruit te betalen. Betaling kan voortaan alleen per maand of per drie maanden.

Aangifte omzetbelasting tweede kwartaal

Doet u btw-aangifte per kwartaal, dan is het weer bijna aangiftetijd. De btw-aangifte over het tweede kwartaal (april t/m juni 2016) moet bij de Belastingdienst binnen zijn uiterlijk 31 juli 2016. Dat geldt ook voor de betaling. U vindt de uiterste inlever- en betaaldatums op de aangiftebrief die u in maart heeft ontvangen van de Belastingdienst.

Aanpassing ketenbepaling

Per 1 juli 2016 is een aanpassing te verwachten van de ketenbepaling voor seizoensarbeid. Per cao kan de tussenpoos van zes maanden worden teruggebracht naar drie maanden. Er kan dan sneller een nieuw tijdelijk contract worden aangegaan met een werknemer met een seizoensgebonden functie, zonder dat sprake is van opeenvolgende contracten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Bron: SRA