Wijziging besluit over dividend- en vennootschapsbelasting

De Staatssecretaris van Financiën heeft vandaag een besluit gepubliceerd. Het besluit is een wijziging van een eerder beleidsbesluit van 18 februari 2014 over vennootschapsbelasting, dividendbelasting en fiscale beleggingsinstelling.

In het besluit wordt verduidelijkt dat bij de aandeelhoudersvereisten de juridische eigenaar in aanmerking moet worden genomen, ook bij een beperkt economisch belang.

In de goedkeuring van ongelijke winstverdeling is het onderdeel over de zogenoemde aandelenklassen gewijzigd. Het vorige besluit bevatte een limitatieve opsomming van de goedgekeurde aandelenklassen. In de huidige versie wordt het gebruik van aandelenklassen in het algemeen goedgekeurd, mits niet (mede) gericht op het ontgaan van de dividendbelasting.

Tot slot is een paragraaf opgenomen die goedkeurt dat bij subfondsen of aandelenklassen de afdrachtsvermindering wordt berekend op het niveau van het subfonds of de aandelenklasse.

Meer informatie vindt u in het besluit.

Bron: Staatscourant