Einde aan huuraftrek ZZP’ers: Reparatie arrest Hoge Raad over werkruimte in huurwoning

In dit bericht schreven wij dat huurrecht tot het ondernemingsvermogen kan behoren.

In het kader van het pakket Belastingplan 2017 bereidt Wiebes een nota van wijziging voor. In die nota van wijziging wordt voorgesteld de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn te brengen met de huidige praktijk ten aanzien van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. Hierdoor worden zij binnen de winst- en resultaatsfeer materieel hetzelfde behandeld.

Lees op Rijksoverheid de volledige brief en de antwoorden van de staatssecretaris.