Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2015

Als in 2014 schenkingen zijn ontvangen, moet hiervoor wellicht aangifte schenkbelasting worden gedaan. Indien het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een ‘normale’ vrijstelling of als de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling (bijvoorbeeld de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning), dan moet vóór 1 maart 2015 aangifte schenkbelasting worden gedaan, anders kan een boete worden opgelegd wegens het te laat doen van aangifte.

Aangifte schenkbelastingte kan achterwege blijven als het totaal van de van een schenker ontvangen bedragen onder een normale vrijstelling voor de schenkbelasting valt.