Aanvragen TEK-vergoeding voor mkb-bedrijven vanaf dinsdag 21 maart

U kunt vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.  De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven waarbij de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Vanaf 21 maart 2023 kunt u de TEK aanvragen over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK-vergoeding bedraagt maximaal € 160.000 als de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen en zij voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling. U krijft zo meer ademruimte om uw bedrijf toekomstbestendig te maken. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

Om in aanmerking te komen voor de TEK-vergoeding moet u voldoen aan de mkb-definitie. Dit houdt in dat u maximaal 249 medewerkers, en hoogstens € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen mag hebben. Ook stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling aanvragen.

Drempelprijs

De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. Daardoor kunnen aanvragen sneller worden behandeld. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het gemiddeld historisch verbruik. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. Voor het berekenen van de subsidie wordt uitgegaan van een drempelprijs en een maximumprijs voor gas en elektriciteit.

Als u in aanmerking komt voor de TEK-regeling, ontvangt u maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs. Na een positief besluit ontvangt u binnen 2 weken een voorschot. Vervolgens moet uiterlijk 31 mei 2024 een vaststellingsverzoek ingediend worden, die de definitieve subsidie bepaalt.

Meer informatie

Op de internetsite rvo.nl dient u de aanvragen in en vindt u meer informatie.  Vanaf 21 maart 9.00 uur tot 2 oktober 17.00 uur kunt u de TEK-vergoeding aanvragen.