Controleer voorlopige berekening Wtl 2022

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2023 de voorlopige berekeningen 2022 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties.

In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2022 die tot en met 31 januari 2023 zijn ingediend.

Aanvraag doelgroepverklaring nog in behandeling

Als UWV een aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2023 nog in behandeling had, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doet u door uiterlijk 1 mei 2023 een correctie aangifte loonheffingen in te dienen.

Onjuiste berekening

Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2022. Als u onjuistheden vindt, hebt u tot en met 1 mei 2023 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2023 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die u uiterlijk 31 juli 2023 ontvangt.

Wanneer de ingediende aangiften wél kloppen en u toch nog vragen hebt, neem dan contact op met UWV.

Geen voorlopige berekening

Het kan zijn dat u geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl u deze wel had verwacht. Ook dan kunt u contact opnemen met UWV.

Op uwv.nl leest u meer over de berekening Wtl.