Stimuleringsregeling duurzame energieprojecten open in juni 2023

Op 6 juni 2023 stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) open. SDE is de belangrijkste regeling die duurzame (energie)projecten ondersteunt. Openstellingsbudget voor 2023: € 8 miljard.

Nieuw dit jaar zijn de ‘hekjes’. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. De hekjes bestaan uit 3 categorieën: lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden, waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Lucht-water-warmtepomp toegevoegd

De SDE++ staat in 2023 opnieuw open voor categorieën als zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties.

Openstellingsrondes

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Op rijksoverheid.nl leest u de datums waarop de openstellingsrondes beschikbaar komen en meer informatie over de regeling.