Afkoop partnerpensioen in eigen beheer na overlijden dga

Vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 geldt voor de afkoop van pensioen in eigen beheer een korting. Deze korting wordt verleend over de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Als de fiscale afkoopwaarde lager is, wordt de korting verleend over die lagere afkoopwaarde.
 
Is een dga in 2015 nog in leven en overlijdt hij in de periode vanaf 2016 tot en met 2019? Dan stijgt als gevolg van dat overlijden de fiscale balanswaarde en ook de afkoopwaarde van het partnerpensioen. Hierdoor is de fiscale balanswaarde van het partnerpensioen op 31 december 2015 veel lager dan de afkoopwaarde na overlijden van de dga. De korting wordt berekend over de veel lagere fiscale balanswaarde op 31 december 2015. Hierdoor valt de korting laag uit.
 
Dit is niet de bedoelding van de wetgever. U kunt in dit geval daarom een verzoek doen om toepassing van het hardheidsclausulebeleid.