Afkoopsom salaris is duidelijk loonbestanddeel

BV X betaalt een afkoopsom bij een ontslagprocedure van werknemer Y. De afkoopsom is niet opgenomen in de aangifte loonheffing. Volgens Rechtbank Arnhem maakt Y het voornemen de loonheffing op de voormalige werknemer te verhalen niet aannemelijk. Ook oordeelt de rechtbank dat de ernstige gebreken in de loonaangiften niet te wijten zijn aan de adviseur.

De loonadministratie van BV X voldoet niet aan de administratieve verplichtingen en vertoont ernstige gebreken. Zo is er bijvoorbeeld niets ingehouden op een afkoopsom van € 100.000 die is uitbetaald aan een ontslagen werknemer. Ook ontbreken van enkele personeelsleden de kopie van het identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

Rechtbank Arnhem vindt dat de werkgever had moeten weten dat hij loonheffing op de afkoopsom moest inhouden. De rechter is bovendien van mening dat de bv zelf verantwoordelijk is voor de gebreken in de administratie.

De rechtbank vermindert de boetes in verband met overschrijding van de redelijke termijn.

Rechtbank Arnhem ECLI:NL:RBARN:2009:3628