Besluit samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij bouwterreinen gepubliceerd

In de Staatscourant is een besluit van staatssecretaris Wiebes gepubliceerd. Het besluit bevat een goedkeuring voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting in samenloop met omzetbelasting bij bouwterreinen enkel op basis van de btw-richtlijn.

In dit besluit keurt de staatssecretaris onder voorwaarden goed dat op verzoek de samenloopvrijstelling kan worden toegepast op een verkrijging van een bouwterrein dat enkel op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, van de btw-richtlijn als bouwterrein kwalificeert.

Besluit van 2 juni 2016, nr. BLKB2016/508M