Bijtelling voor tweede auto terecht, maar vergrijpboete niet

Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. De bijtelling voor de 2e auto is ten onrechte achterwege gelaten. De vergrijpboete is in dit geval echter niet terecht. Er was volgens het hof geen sprake van grove schuld. 

BV X stelde aan haar directeur-grootaandeelhouder een BMW ter beschikking. Voor deze auto is een bijtelling privégebruik in aanmerking genomen.

Bijtelling tweede auto

Daarnaast stelde X aan A ook een Audi ter beschikking. Voor deze auto vond geen bijtelling plaats. De inspecteur is het daarmee niet eens. Hij legde een naheffingsaanslag op en een vergrijpboete. De rechtbank heeft de naheffingsaanslag in stand gelaten, maar de vergrijpboete vernietigd. X ging in hoger beroep en de inspecteur in incidenteel hoger beroep.

Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. X heeft niet overtuigend aangetoond dat op jaarbasis minder dan 500 km privé is gereden met de Audi. De kilometeradministatie is onvoldoende nauwkeurig. De geregistreerde ritten zijn gebaseerd op geschatte afstanden dan wel op berekende afstanden met de routeplanner en niet op primaire gegevens zoals de kilometerstanden in de auto. Ook constateerde de inspecteur enkele onregelmatigheden waarvoor A geen verklaring kon geven. Het hof vernietigt echter de vergrijpboete. De inspecteur maakte niet aannemelijk dat A grofschuldig heeft nagelaten een zodanige administratie bij te houden om daarmee te kunnen bewijzen dat hij de auto voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden gebruikte. A kan worden verweten dat zijn administratie niet op primaire gegevens is gebaseerd en dat deze hiaten vertoonde. Volgens het hof heeft A ter zitting van het hof geloofwaardig verklaard dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de voorhanden zijnde gegevens voldoende bewijs opleverden voor het achterwege laten van een bijtelling. Gelet op het samenstel van de aangeleverde gegevens mocht A naar het oordeel van het hof in die veronderstelling verkeren. Het bewijs kan immers ook op een andere wijze worden geleverd dan op de gebruikelijke wijze van een sluitende kilometeradministratie. Het hof concludeert daarom dat A geen grove schuld kan worden verweten. Aan beantwoording van de vraag of grove schuld van A aan X kan worden toegerekend komt het hof dan niet toe.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1160

 

Meer weten over een tweede (zakelijke) auto?