Boete voor het niet digitaal doen van aangifte terecht

Het hof oordeelt dat de verzuimboete van € 61 terecht is opgelegd nu belanghebbende niet langs elektronische weg, maar op papier aangifte heeft gedaan. 

B heeft een taxibedrijf. Op 11 augustus 2011 heeft de Belastingdienst hem een brief gestuurd waarin staat dat hij vanaf 1 januari 2012 digitaal aangifte moet doen en daarvoor niet langer ontheffing krijgt. B beklaagde zich daarover en schreef een brief aan de staatssecretaris. Het Ministerie van Financiën verklaarde zijn bezwaar niet-ontvankelijk omdat tegen een ministeriële regeling geen bezwaar openstaat. B deed toch aangifte op papier. De inspecteur legde hem een naheffingsaanslag op en een verzuimboete van € 61 voor het niet doen van aangifte op de voorgeschreven wijze.

Het hof overweegt dat B de aangifte voor het tijdvak 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 niet langs elektronische weg heeft gedaan. B heeft dus niet op de wettelijk voorgeschreven wijze aangifte gedaan. Volgens het hof heeft B onvoldoende onderbouwd dat sprake was van gewekt vertrouwen dat hij ook vanaf 1 januari 2012 nog op papier aangifte kon doen. Ook al zou daarvan sprake zijn, dan is dat vertrouwen in ieder geval door de inspecteur tijdig opgezegd. Ook anderszins is het hof niet gebleken dat sprake is van strijd met de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De boete van € 61 is terecht.

Hof Amsterdam, 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4100