Brief met reden over opname in FSV

De komende maanden stuurt de Belastingdienst ongeveer 200.000 mensen een brief over hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Hierin staat de reden vermeld waarom hun persoonsgegevens in FSV waren opgenomen. Op 11 november 2021 vielen de eerste brieven op de deurmat.
 
In het voorjaar van 2021 heeft de Belastingdienst deze burgers laten weten dat hun persoonsgegevens in FSV stonden. Aan de Tweede Kamer is beloofd hen ook te informeren over de reden van hun registratie, over de mogelijk onterechte gevolgen van die registratie en over het delen van gegevens uit die registratie met andere instanties.
 
Eerder brief ontvangen
Ontving u eerder een brief over uw registratie in FSV? Dan ontvangt u in de komende maanden een brief over de reden van uw registratie. Er zijn 4 hoofdredenen waarom de gegevens tussen 2012 en 2020 konden zijn opgenomen in FSV. Als de Belastingdienst:
  • twijfelde of een belastingaangifte of een aanvraag van een toeslag klopte of als de Belastingdienst een aangifte had gecorrigeerd. Bijvoorbeeld als er hoge reiskosten waren opgegeven, terwijl iemand dicht bij zijn werk woonde.
  • signalen ontving in het kader van een toezichtproject, bijvoorbeeld bij een vermoeden van identiteitsfraude
  • signalen ontving – zoals een tip of klik – van een andere organisatie, bijvoorbeeld van Meld Misdaad Anoniem
  • een verzoek kreeg van een overheidsorganisatie om belasting- of inkomensgegevens te delen
In sommige gevallen lukte het de Belastingdienst niet, om de reden van de registratie in FSV te achterhalen. Bijvoorbeeld omdat hierover in FSV onvoldoende informatie was opgenomen. Als dat het geval is, staat dat in de brief die u van de Belastingdienst krijgt.
 
Niet eerder een brief ontvangen
Een kleine groep burgers heeft niet eerder een brief ontvangen over de registratie van hun persoonsgegevens in FSV. Deze burgers krijgen nog een brief van de Belastingdienst. Daarin staat niet alleen informatie over de opname van hun persoonsgegevens in FSV, maar ook de reden van die registratie.
 
AVG-inzageverzoek
Hebt u eerder een AVG-inzageverzoek gedaan? Dan ontvangt u als reactie op het inzageverzoek een beschikking van de Belastingdienst. Daarin staat de informatie die de Belastingdienst met u kan delen over uw registratie in FSV.
 
FSV-melding
Hebt u eerder een FSV-melding over mogelijk onterechte gevolgen gedaan? Dan heeft u een ontvangstbevestiging van de melding ontvangen. Een onafhankelijk bureau doet de komende maanden onderzoek naar de mogelijke effecten van de registratie van de persoonsgegevens in FSV. De Belastingdienst stuurt u binnenkort een brief over het lopende onderzoek naar mogelijk onterechte gevolgen en de behandeling van uw melding.
 
Meer informatie
Meer informatie over FSV vindt u op de internetsite belastingdienst.nl/fsv.