Detacheringsverklaring in Frankrijk sinds 1 april verplicht

Iedereen die tijdelijk in Frankrijk als zelfstandige of werknemer werkt, moet sinds 1 april 2017 een detacheringsverklaring (A1-formulier) bij zich hebben. Met de verklaring toont de betrokkene aan sociale verzekeringspremies in Nederland af te dragen.

De betrokkene vraagt de detacheringsverklaring (A1-formulier) aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar leest u ook hoe u iemand machtigt om de aanvraag voor u te doen.

Verwerkingstermijn
Het A1-formulier aanvragen via internet duurt meestal 1 week. De verklaring is voor maximaal 2 jaar aan te vragen. De aanvraag is gratis.

Let op! Kunt u bij een controle geen kopie of afdruk van de detacheringsverklaring laten zien maar kunt u wel aantonen dat deze is aangevraagd? U moet dan binnen 2 maanden na de controle alsnog een A1-formulier overleggen.

Vragen over grensoverschrijdend ondernemen?

Na 2017-05-04 07:00:19 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Detacheringsverklaring in Frankrijk sinds 1 april verplicht ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.