Drukfout in beschikking gedifferentieerde premie WHK 2017 middelgrote werkgevers

In de beschikkingen gedifferentieerde premie WHK 2017 voor middelgrote werkgevers is een verkeerd individueel premiepercentage vermeld. Dit is een drukfout, er is géén rekenfout gemaakt.

De gewogen premiecomponent is wel juist berekend. Dit percentage moet de middelgrote werkgever in 2017 gebruiken. De werkgever ontvangt geen nieuwe beschikking.

Meer informatie
Het juiste individuele premiepercentage WGA-lasten staat als uitkomst van de berekening vermeld bij de individuele premiecomponent WGA-lasten. Dat percentage is bij de verdere berekening van uw gewogen percentage WGA-lasten juist meegenomen.

Hieronder vindt u een voorbeeld ter verduidelijking