Europese Gedragscodegroep keurt innovatiebox goed

De Europese Gedragscodegroep heeft de Nederlandse innovatiebox goedgekeurd. Met deze goedkeuring is opnieuw vast komen te staan dat dit een internationaal aanvaard instrument is om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren.

De goedkeuring door de Europese Gedragscodegroep betekent dat biologische gewasbeschermingsmiddelen voortaan onder de innovatiebox vallen.

Verlaging percentage EIA
De Tweede Kamer heeft afgelopen najaar opgeroepen biologische gewasbeschermingsmiddelen onder de innovatiebox te brengen en dit te dekken met een verlaging van het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 vastgesteld op 55%.

De toevoeging van biologische gewasbeschermingsmiddelen is vastgelegd in een Koninklijk Besluit dat is gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit regelt ook dat het percentage van de EIA wordt verlaagd.

Europese controle
Het kabinet heeft in het Belastingplan 2017 invulling gegeven aan afspraken die in het kader van een anti-belastingontwijkingsproject van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn gemaakt. Naast de OESO ziet ook de Europese Gedragscodegroep toe op naleving van de gemaakte afspraken. Deze groep controleert of belastingmaatregelen niet leiden tot schadelijke belastingconcurrentie.