Factsheets wijzigingen minimumloon

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft 3 factsheets voor werkgevers en werknemers gepubliceerd over de wijzigingen in het minimumloon per 1 juli 2017 en 1 januari 2018.

Factsheet Veranderingen minimumloon voor werknemers
Per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 veranderen de regels voor het minimumloon. De factsheet Veranderingen minimumloon voor werknemersgeeft een overzicht van de veranderingen voor werknemers.

Factsheet Minimumjeugdloon voor werkgevers
De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. In de factsheet Minimumjeugdloon voor werkgevers leest u welke veranderingen van het minimumjeugdloon plaatsvinden. En ook hoe werkgevers gecompenseerd worden voor de hogere loonkosten die de stijging van het minimumjeugdloon met zich mee brengt.

Factsheet Meerwerk voor werkgevers
Een werkgever moet werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet de werkgever de werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die extra gewerkte uren. In de factsheet Meerwerk voor werkgevers leest u welke veranderingen de wijzigingen van het minimumloon per 1 juli 2017 voor het meerwerk met zich mee zal brengen.

Vragen? Neem contact met ons op!