Gastouder is ondernemer

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de inkomsten als gastouder winst uit onderneming vormen.

Mevrouw A was gastouder. Zij maakte gebruik van diverse geregistreerde gastouderbureaus die bemiddelden bij het verlenen van opvang tussen vraagouders en gastouders. A merkt haar inkomsten als gastouder aan als winst uit onderneming. Zij claimt de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigen- en startersaftrek. De inspecteur vindt dat geen sprake is van winst uit een onderneming, maar van resultaat uit overige werkzaamheden. A ging in beroep.

De rechtbank oordeelde onder meer dat A ten opzichte van de gastouderbureaus niet over voldoende zelfstandigheid beschikte om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt.  A ging in hoger beroep.

Het hof oordeelt dat sprake is  van winst uit onderneming. De werkzaamheden voldoen aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en het aantal opdrachtgevers. De omzetten vertonen een duidelijke stijgende lijn tot bedragen hoger dan € 20.000. Ook is aannemelijk dat zij ondernemersrisico loopt, zoals debiteurenrisico en inkomensverlies. Wat betreft de bekendheid naar buiten heeft A 80% van haar klanten zelf geworven en maakt zij daarbij onder meer gebruik van haar eigen website. De omstandigheid dat zij relatief weinig heeft geïnvesteerd, doet aan haar ondernemerschap niet af. Dat is inherent aan de aard van haar activiteiten. Het hof komt tot de conclusie dat A haar werkzaamheden voldoende zelfstandig verricht. De rol van de gastouderbureaus is in de praktijk beperkt tot bemiddeling, begeleiding en doorgeleiding van betalingen en doet niet af aan de zelfstandigheid van A.