Geen fiscale wijzigingen voor micro-ondernemingen

Door wijzigingen voortvloeiend uit Europese wetgeving is in november 2015 een nieuwe categorie rechtspersonen geïntroduceerd: micro-entiteiten, ook wel micro-ondernemingen genoemd. Zijn er fiscale gevolgen?

Het antwoord is nee. Fiscaal verandert er niets. Zo wijzigt er niets aan goed koopmansgebruik en jaarwinstbepalingen uit de wetten voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Eisen verslaggeving
Wel betekent de wijziging voor de micro-entiteiten een sterke vereenvoudiging van de eisen aan de verslaggeving. Belangrijk om te weten is dat het hier gaat om de commerciële jaarrekening, niet om de fiscale jaarrekening of de aangifte.

Vrijstellingen
Micro-entiteiten zijn vrijgesteld van het opmaken van een bestuursverslag en van accountantscontrole. Ook hoeven zij geen overige gegevens aan de jaarrekening toe te voegen. De balans en de winst- en verliesrekening van micro-entiteiten worden beperkt tot minder posten dan nu gebruikelijk. Zo hoeven micro-entiteiten bijvoorbeeld in de balans geen overlopende posten meer op te nemen voor de bedrijfskosten.

Micro-entiteiten hoeven geen toelichting in de jaarrekening meer op te nemen. Als zij de jaarrekening opstellen op basis van fiscale grondslagen, moeten zij dat feit onder de balans vermelden.

Meer informatie
Meer over het begrip ‘micro-ondernemingen’ en de aanleiding voor het ontstaan van deze categorie rechtspersonen neem vrijblijvend contact met ons op.