Subsidieregeling praktijkleren

Om werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden, zet de overheid de Subsidieregeling praktijkleren in. Deze subsidie (opvolger van de WVA Onderwijs) is een tegemoetkoming in de kosten die werkgevers maken in de begeleiding van een (vmbo, mbo-bbl, hbo of promovendus) leerling.  Dit voordeel kan oplopen tot 2.700 euro per leerwerkplaats.

U kunt nog een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2015-2016 indienen uiterlijk tot en met 15 september 2016 (17.00 uur).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling praktijkleren uit. De subsidie geldt per studiejaar en kan na afloop van het studiejaar met een digitaal aanvraagformulier worden aangevraagd.

Om het digitale aanvraagformulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig. Wij kunnen desgewenst de aanvraag elektronisch voor u indienen.

Vragen? Neem contact op

Na 2016-08-25 09:38:12 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Subsidieregeling praktijkleren ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.