Goedkeuring uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering voor beide partners

De staatssecretaris wijzigt het Besluit van 6 december 2014 over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3. 

Kapitaalverzekering

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M, voor het laatst gewijzigd op 29 september 2015, BLKB2015/464M. De wijziging betreft een goedkeuring die aansluit op het per 1 januari 2016 in werking getreden artikel 10bis.11a van de Wet IB 2001 en onderdeel APa van de Invoeringswet.

De goedkeuring maakt het voor fiscale partners mogelijk om ook vóór 1 januari 2016 beiden de uitkeringsvrijstelling te genieten bij een kapitaalverzekering of kapitaalverzekering eigen woning, ook al bevat de overeenkomst slechts de begunstiging bij leven van één van de partners. Aan de goedkeuring zijn voorwaarden verbonden.

Besluit van 4 februari 2016, nr. BLKB 2016/33M