IB47 alleen nog digitaal aan te leveren

Uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47) kunt u voortaan alleen nog digitaal aanleveren.

Als u iemand betaalt die niet als ondernemer voor u werkt en ook niet in (fictieve) dienstbetrekking is, dan moet u deze betalingen aan de Belastingdienst doorgeven. Dat geldt voor betalingen in geld en voor betalingen in natura. Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan de Belastingdienst door te geven.

Aanmelden
Als u uitbetaalde bedragen aan derden moet aanleveren, moet u zich eerst bij de Belastingdienst aanmelden. Doe dat ook als u eerder uitbetaalde bedragen aan derden heeft aangeleverd.

Aanmelden kan op 2 manieren:

  • Stuur een mailtje naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld daarin uw adres en het telefoonnummer waarop de Belastingdienst u kan bereiken. De Belastingdienst belt u dan terug en vertelt u hoe u de gegevens digitaal kunt aanleveren.
  • Bel de Belastingdienst op 0800 – 022 70 65. De Belastingdienst vertelt u dan hoe u de gegevens digitaal kunt aanleveren.

Voor het digitaal aanleveren van de uitbetaalde bedragen aan derden kunt u software van de Belastingdienst gebruiken of commerciële  software. Op belastingdienst.nl vindt u voor beide opties een handleiding.

Wanneer IB47 aanleveren?
U levert de gegevens aan vóór 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. Betaalt u in 2017 bedragen aan derden? Dan moet u deze betalingen dus voor 1 februari 2018 aan de Belastingdienst aanleveren.