Leeftijd wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 naar beneden bijgesteld

Per 1 juli wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 22 jaar of ouder recht op het minimumloon. Ook wordt het wettelijk minimumloon met 0,89% verhoogd.

Met ingang van 1 juli geldt het minimumloon voor volwassenen voor werknemers vanaf 22 jaar. De berekeningsmethodes voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar worden iets aangepast. De wijziging maakt deel uit van de Wet herziening WML.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2017:
• per maand: € 1.565,40;
• per week: € 361,25;
• per dag: € 72,25.

In Staatscourant Nr. 28138 vindt u de hoogte van de minimumjeugdlonen voor 13 tot en met 21-jarigen.