Lunch vaktechnisch overleg valt onder BUA: geen aftrek btw

Op 12 november 2015 heeft het Hof Amsterdam (nrs. 15/00083 en 15/00084, ECLI:NL:GHAMS:2015:4960) zich uitgesproken over de vraag of de tijdens vaktechnische overleggen verstrekte lunch aan werknemers in aanmerking komt voor btw-aftrek of is uitgesloten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA).

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:4960

Het Hof volgt de Rechtbank en neemt dezelfde onderbouwingsgronden over. Belanghebbende kan de btw dus niet aftrekken.

De uitspraak van het Hof is op 2 december 2015 gepubliceerd.

Meer weten, neem vrijblijvend contact met ons op.