Nieuwe uitvoeringswet introduceert micro-onderneming

Per 1 november 2015 ontstaat er in Nederland een nieuwe categorie rechtspersonen: de zogenaamde micro-onderneming. Dit wordt geregeld in de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, die vorige week werd gepubliceerd. Deze Uitvoeringswet regelt de uitvoering van de Europese richtlijn 2013/34/EU: een richtlijn over de inhoud van financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen.

Micro-onderneming

In het nieuwe artikel 2:395a BW wordt een nieuwe categorie rechtspersonen geïntroduceerd, de zogenaamde micro-ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen volstaan met een zeer beperkte jaarrekening. Een onderneming is een micro-onderneming als op twee opeenvolgende balansdata aan twee van de volgende drie vereisten is voldaan:

  1. de waarde van de activa volgens de balans bedraagt niet meer dan € 350.000;
  2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000;
  3. het gemiddelde aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.

Grensbedragen
De wet wijzigt verder de grensbedragen van artikel 2:396 lid 1 BW. De grensbedragen stijgen naar een balanstotaal van € 6 miljoen en een netto-omzet van € 12 miljoen. De voorschriften in de wet zijn verplicht voor jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a over boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016. De voorschriften kunnen worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016.

Meer informatie
De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening vindt u hier. Het besluit waarin de invoeringsdatum van 1 november 2015 wordt geregeld vindt u hier

Kosten

Wij hanteren competitieve en transparantie tarieven. Nieuwsgierig naar onze werkwijze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.